Activitatea SAJHR

Activitatea SAJHR

 • este o unitate sanitară cu caracter de unicitate;
 • unitate medicală strategică cu personalitate având ca specific lucrul în regim de aşteptare 24 din 24, 365 de zile pe an;
 • este în subordinea Direcţiei de Sănătate Publică Judeţean Harghita;
 • asigură asistenţa medicală de urgenţă prespitaliceşti atât la locul solicitării cât şi pe durata transportului pacienţilor (bolnavilor, accidentaţilor, gravidelor) către spital;
 • transportul medicamentelor, produselor biologice (sânge şi organe) şi al personalului medico-sanitar se face în program continuu;
 • răspunde solicitărilor telefonice venite atât din partea populaţiei cât şi a altor unităţi medicale
 • funcţionează în colaborare cu Pompierii, Poliţia sau Unităţi ale MapN pe baza unor protocoale încheiate între Ministerul Sănătăţii şi aceştia;
 • este implicată şi în asistenţa medicală preventivă a marilor aglomerări umane cum ar fi activităţile sportive, culturale, social politice, greva foamei,
 • asigură asistenţa medicală şi transportul pentru urgenţele individuale, colective şi de masă în cazul catastrofelor.
 • efectuează şi alte activităţi cum ar fi asistenţa medicală la domiciliu pentru urgenţele de grad 2;
 • eliberează certificate constatatoare de deces în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, acordând de asemenea asistenţa medicală şi transportul la spital pentru cazurile sociale, în lipsa unui sistem de asistenţă socială.
Dispecerizarea şi coordonarea întregului personal operativ în teren se face din Staţia Centrală, rezolvând toate solicitările adresate de populaţia din judeţul Harghita la numărul unic de apel de urgenţă 112, asistată de calculator prin intermediul aplicaţiei computerizate DISPEC, perfecţionată şi adaptată continuu pe parcursul a 11 ani, pentru a face faţă specificului de funcţionare al S.A.J.HR., pornind de la planificarea anticipată a personalului, optimizarea rezolvării cazurilor cu echipajele corespunzătoare, până la obţinerea diverselor situaţii statistice cerute de Ministerul Sănătăţii sau de modul de funcţionare al decontării activităţii S.A.J.HR. cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Harghita.

Activitatea SAJHR

Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita

Miercurea Ciuc jud. HARGHITA Str. Mikó, Nr.3

               Telefon Telefon

Tel: 0266-371562

Fax: 0266-371229

Email Us

  sajhr@sajhr.ro www.sajhr.ro