Activitatea SAJHR

 • este o unitate sanitară cu caracter de unicitate;
 • unitate medicală strategică cu personalitate având ca specific lucrul în regim de aşteptare 24 din 24, 365 de zile pe an;
 • este în subordinea Ministerului Sănătății;
 • asigură asistenţa medicală de urgenţă prespitaliceşti atât la locul solicitării cât şi pe durata transportului pacienţilor (bolnavilor, accidentaţilor, gravidelor) către spital;
 • transportul medicamentelor, produselor biologice (sânge şi organe) şi al personalului medico-sanitar se face în program continuu;
 • răspunde solicitărilor telefonice venite atât din partea populaţiei cât şi a altor unităţi medicale
 • funcţionează în colaborare cu Pompierii, Poliţia sau Unităţi ale MapN pe baza unor protocoale încheiate între Ministerul Sănătăţii şi aceştia;
 • este implicată şi în asistenţa medicală preventivă a marilor aglomerări umane cum ar fi activităţile sportive, culturale, social politice, greva foamei,
 • asigură asistenţa medicală şi transportul pentru urgenţele individuale, colective şi de masă în cazul catastrofelor.
 • efectuează şi alte activităţi cum ar fi asistenţa medicală la domiciliu pentru urgenţele de grad 2;
 • eliberează certificate constatatoare de deces în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, acordând de asemenea asistenţa medicală şi transportul la spital pentru cazurile sociale, în lipsa unui sistem de asistenţă socială.

Dispecerizarea şi coordonarea întregului personal operativ în teren se face de câtre dispeceratul integrat 112 împreună cu medicul coordonator al dispeceratului, rezolvând toate solicitările adresate de populaţia din judeţul Harghita la numărul unic de apel de urgenţă 112.

Activitatea SAJHR

Serviciul de Ambulanta Judetean Harghita

Miercurea Ciuc
jud. HARGHITA
Str. Mikó, Nr.3

               Telefon Telefon

Tel: 0266-371562

Fax: 0266-371229

Email Us

 

sajhr@sajhr.ro
www.sajhr.ro